Het doel

De taak van de consumenten betrokkenheid is bedoeld om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van voedselcirkels op een consumentgerichte manier gebeurt. Consumenten zullen betrokken worden bij de ontwikkeling van de voedselcirkels via gevestigde communicatielijnen met de lokale voedselcirkel aanbieders.

Om de lokale consumenten bij de voedselcirkels te betrekken, moeten twee hoeken worden onderzocht:

  • Wat zijn de huidige consumentenwaarden, opvattingen en koopgedrag van levensmiddelen?
  • Wat is de motivatie en het vermogen van de lokale consument om deel te nemen aan de ontwikkeling van een regionale voedselcirkel?

Koopgedrag van voedsel

De waarden en opvattingen met betrekking tot de voedselkeuze van consumenten van groenten en fruit zijn:

  • Zorg voor duurzaamheid
  • Verlangen naar authenticiteit
  • Vertrouwen in de voedselketen
  • Gezondheidsbewustzijn
  • Voedsel gerelateerde levensstijl

Een online enquête zal de waarden en opvattingen van de consumenten in kaart brengen en onderzoekt de veranderingen in het koopgedrag in de loop van de tijd. De resultaten zullen inzichten geven in het potentieel van lokale betrokkenheid van consumenten bij voedselproductie activiteiten met behulp van moderne gelokaliseerde technologieën en zullen worden verspreid onder de partnerregio’s.

FOXLINK

De FOXLINK-app zal dienen als een communicatieplatform tussen consumenten onderling en tussen consumenten en leveranciers. De app komt met geïndividualiseerde profielen en geeft informatie over productietechnologieën, impact op gezondheid, milieu en het plattelandsleven met betrekking tot de voedselcirkel.

De app zal beschikbaar zijn voor smartphones en tablets en gekoppeld aan andere communicatiekanalen zoals Facebook en Twitter. De uiteindelijke app zal in alle talen van de zes voedselcirkel regio’s (Tsjechisch, Nederlands, Frans, Duits, Pools, Spaans) beschikbaar worden gesteld.

Projectpartners

De projectpartners die betrokken zijn bij consumenten betrokkenheid zijn AU, AINIA, WULS-SGGW, EUFIC, CTCPA, KOB, FOODTECH en AGRO CR.