Cíl

Úkolem angažovanosti spotřebitelů je zajistit, aby se vývoj potravinových kruhů odehrával směrem ke spotřebiteli. Spotřebitelé se budou angažovat ve vývoji potravinových kruhů prostřednictvím zavedených komunikačních spojení s místními poskytovateli potravinového kruhu.

Kvůli zapojení místních spotřebitelů v potravinových kruzích je třeba zkoumat dva hlediska:

  • Jaké jsou současné spotřebitelské hodnoty, postoje a chování při nákupu potravin?
  • Jaká je motivace a schopnost místních spotřebitelů zapojit se do rozvoje regionálního potravinového kruhu?

Chování při nákupu potravin

Hodnoty a postoje vztahující se k výběru potravin ze strany spotřebitele ovoce a zeleniny jsou:

  • Zájem o udržitelnost
  • Touha po pravosti
  • Důvěra v potravní řetězec
  • Zdravotní povědomí
  • Životní styl související s potravinami

Webový průzkum bude mapovat hodnoty a přístupy spotřebitelů, bude průběžně zkoumat změny v chování při nakupování. Výsledky budou mít za následek pochopení potenciálu místního zapojení spotřebitelů do činností v oblasti výroby potravin pomocí moderních lokalizovaných technologií a bude šířen do partnerských regionů.

FOXLINK

Aplikace FOXLINK bude sloužit jako komunikační platforma mezi samotnými spotřebiteli, a zároveň mezi spotřebiteli a dodavateli. Aplikace bude vybavena individualizovanými profily a bude poskytovat informace o výrobních technologiích, dopadech na zdraví, životnímu prostředí a životě na venkově v souvislosti s potravinovým kruhem.

Aplikace bude k dispozici pro chytré telefony a tablety, propojena s dalšími komunikačními kanály, jako je facebook, nebo twitter. Výsledná aplikace bude v jazycích všech šesti oblastí potravinového kruhu (česky, nizozemsky, francouzsky, německy, polsky, španělsky).

Partneři projektu

Mezi partnerské partnery podílející se na zapojení spotřebitelů jsou AU, AINIA, WULS-SGGW, EUFIC, CTCPA, KOB, FOODTECH a AGRO CR.