Hel doel

De taak is gericht op het beoordelen van drie verschillende effecten van de vier FOX-modelregio benaderingen:

  • Milieu impact

Een levenscyclusanalyse (LCA) zal gedurende het project worden uitgevoerd en aangepast. De impact wordt beoordeeld aan de hand van de internationale referentie levenscyclus data, een methode die wordt beschreven in de product ecologische voetafdruk (PEF) -gids, die dient als een geharmoniseerde Europese milieu-impactmethode.

  • Sociaal-economische impact

Gegevens over lokale werkgelegenheidskansen en levenscycluskosten zullen worden gegenereerd en met de meer traditionele grootschalige verwerkingstechnologieën worden vergeleken.

  • Gezondheidseffect

De voedingswaarde van FOX-bewerkte voedingsmiddelen wordt bepaald door de Nutriscore te evalueren en de product samenstelling te vergelijken met soortgelijke voedingsmiddelen, geproduceerd met andere technologieën.

Projectpartners

De projectpartners betrokken in het onderzoek naar de duurzaamheid en de gezondheidseffecten van de FOX-benadering zijn KU LEUVEN, DIL, WR, AU, WULS-SGGW en NUTRIS.