Het doel

Het ontwikkelen van vooruitzichten en bedrijfsmodellen binnen het FOX-project heeft als doel:

  • Het identificeren en analyseren van trends die het voedsel innovatiesysteem in de toekomst beïnvloeden
  • Scenario’s ontwikkelen voor de randvoorwaarden van het voedselinnovatiesysteem
  • Specifieke toekomstscenario’s opstellen voor elke voedselcirkel
  • Identificatie van bedrijfsmodel elementen voor kleinschalige voedselverwerking technologieën, gecontextualiseerd voor verschillende soorten technologie en sociaal-economische context
  • Validatie van de bedrijfsmodellen in de context van verschillende toekomstige veronderstellingen

Toekomstscenario’s voor de voedingssector en de voedselcirkels

De geïdentificeerde trends zijn indicatoren voor verandering. Ze zullen worden gebruikt om toekomstige raamwerk scenario’s te ontwikkelen, waarin verschillende mogelijke toekomsten voor de voedingssector in 2035 worden beschreven. Deze scenario’s zullen dienen om andere werkpakketten af te stemmen op toekomstige vereisten in de voedingssector.

Voor elk van de vier FOX-voedselcirkels zullen specifieke regionale scenario’s worden uitgewerkt in workshops met interne- en externe experts en relevante belanghebbenden. Ongeveer 20 experts per voedselcirkel regio, 5-10 interne experts en 10-15 experts uit de respectieve regio’s, zullen samenkomen. De workshops worden gehouden rond lokale voedselevenementen en conferenties om de betrokkenheid van de lokale experts te maximaliseren.

Bedrijfsmodellen

De toegevoegde waarde die wordt gegenereerd door kleinschalige voedselverwerking technologieën is gunstig voor boeren. Om de levensduur van de voedselcirkel voor boeren te maximaliseren, moeten geschikte bedrijfsmodellen worden toegepast of ontwikkeld.

Een sterk bedrijfsmodel richt zich niet alleen op de creatie en distributie van de toegevoegde waarde, maar ook op de risicoverdeling en bestuur met betrekking tot verschillende eigendomsrechten.

Projectpartners

Fraunhofer ISI en KU Leuven

Alle andere projectpartners zijn bij dit werkpakket betrokken en nemen deel aan de workshops.