Termín „krabice“ zde znamená mobilní kontejnerovou jednotku. Ta obsahuje veškeré potřebné zařízení k mírnému zpracování ovoce a zeleniny poblíž statku. Projekt FOX má za cíl najít inovativní zpracovatelská řešení, která budou kompaktní, mobilní a flexibilní, což znamená, že veškeré zařízení se dá uložit do kontejneru, přemísťovat v rámci regionu od jednoho statku ke druhému a používat pro různé typy sklizeného ovoce a zeleniny. V projektu budou vyvinuty 3 typy mobilních kontejnerů. Podívejte se, jak vypadá mobilní kontejner pro zpracování džusu zevnitř.

Na vývoji projektu FOX spolupracuje celkem 25 partnerů. Jedná se o univerzity, výzkumné instituce, malé a střední podniky (MPS), průmysl a asociace se sídlem v různých evropských zemích. Každý partner pracuje na jiné části projektu (pracovní oblasti). Partneři z různých pracovních oblastí se pravidelně navzájem informují o svých výsledcích a závěrech. Zde najdete přehled všech partnerů.

Projekt FOX je ve výzkumné fázi a prozatím byl jen vyvinut koncept. Již byly navrženy 3 kontejnery a momentálně se pracuje na vývoji prototypů. V roce 2023 budou všechny prototypy k dispozici a budou předvedeny v různých regionech Evropy (tzv. Food Circles – potravinové okruhy).

V Evropě již existuje několik kontejnerů na zpracování potravin. Kontejnery, které budou vyvinuty v projektu FOX, jsou však jiné, jelikož používají inovativní technologie pro mírné zpracování potravin, například vakuový lis se spirálními filtry, pulzní elektrické pole (PEF), ultrazvuk a další. Zpracované ovoce a zelenina tak budou mít vyšší kvalitu a celý proces bude ekologicky příznivější, jelikož tyto technologie potřebují méně energie.
Někteří partneři navíc vyvíjejí u