Cíl

Vývoj předvídavosti a obchodního modelu v rámci projektu FOX se zaměřuje na

  • Určení a analýzu trendů ovlivňujících inovační potravinový systém v budoucnosti
  • Vývoj scénářů pro rámcové podmínky inovačního potravinového systému
  • Vypracování konkrétních budoucích scénářů pro každý potravinový kruh
  • Určení prvků obchodního modelu u technologií zpracování potravin menšího rozsahu, které jsou kontextualizované pro různé typy technologií a sociálně-ekonomický kontext
  • Ověření obchodních modelů v kontextu různých budoucích předpokladů

Budoucí scénáře pro potravinářskou větev a potravinové kruhy

Identifikované trendy jsou ukazatele změn. Budou využity pro vypracování budoucích rámcových scénářů, popisující různé možné výsledky pro potravinářský průmysl v roce 2035. Tyto scénáře poslouží k seřazení dalších pracovních balíčků k budoucím požadavkům v potravinářském odvětví.

Pro každý ze čtyř kruhu FOX budou vypracovány specifické regionální scénáře ve workshopech s vnitřními a externími odborníky a příslušnými stakeholdery. Kolem 20 odborníků z každého potravinového kruhu, 5-10 interních odborníků a 10-15 odborníků z příslušných regionů se dají dohromady. Workshopy se budou konat v rámci místních potravinářských akcí a konferencí, kvůli maximalizaci účasti místních odborníků.

Obchodní modely

Přidaná hodnota získána z technologií menšího rozsahu pro zpracování potravin je prospěšná pro zemědělce. K maximalizaci dlouhověkosti potravinového kruhu pro zemědělce je třeba použít nebo vyvinout vhodné obchodní modely.

Pevný obchodní model se zabývá nejen vytvářením a distribucí přidané hodnoty, ale také distribucí rizik a řízením souvisejícím s různými majetkovými právy.

Partneři projektu

Fraunhofer ISI a  KU Leuven

Všichni ostatní partneři projektu jsou zapojeni do tohoto pracovního balíčku a zúčastní se workshopů.