FOX stimuluje krátké potravinové řetězce dodavatelů ovoce a zeleniny používáním malých a inovativních technologií k mírnému zpracování. Takovýmto přístupem se vytváří pracovní příležitosti pro regionální sdružení (huby) a poskytují kvalitně zpracované potraviny pro místní komunitu.