Náš cíl

Když se přemýšlí o výrobě potravin, každého napadnou velké továrny, často umístěné mimo město. Ale představte si malou krabici v těsné blízkosti svého domu, která může vyrobit totéž? FOX – potravinářské zpracování v krabici – je projekt, který se zabývá vývojem přesně toho; transformace velkovýrobních technologií pro zpracování ovocných a zeleninových produktů na malé, flexibilní a mobilní jednotky ve Vaší čtvrti!

Naše hodnoty

  • Zdraví a udržitelnost. Inovativní zpracovatelská řešení jsou flexibilní, účinná z hlediska využívání zdrojů a založená na sezónnosti a poptávce. Bereme v úvahu očekávání zemědělců a malých potravinářských podniků, pohlížíme na technickou a ekonomickou proveditelnost a zohledňujeme potřeby potravinového řetězce a spotřebitelů.

  • Transparentnost a důvěra v potravním řetězci. Spotřebitelé budou aktivně zapojeni do vývoje nových produktů a nových podnikatelských možností pro udržitelnou spotřebu.

Naše technologie

FOX se zaměřuje na technologie mírného zpracování, jako je např. nízkoteplotní sušení a mírné konzervační techniky kvůli dosažení nejlépe vyhovující fyzikální a nutriční kvality ovocných a zeleninových produktů. Klíčem je minimalizace využití zdrojů a obalových materiálů.

Váš kraj

FOX stimuluje krátké dodavatelské potravinové řetězce; přechod z centralizovaného průmyslu na místní výrobní sdružení (huby). Takzvané potravinové kruhy jsou evropské regiony, ve kterých technologie FOX budou demonstrovány a začleněny do celého řetězce potravinářské výroby. V uvedených regionech, s významnou produkcí ovoce a zeleniny (konvenční a organické), bude posouzen dopad přístupu FOX na životní prostředí, podnikání, lidi a jejich zdraví. Ten spolu se vstupem od zapojení spotřebitelů poslouží jako nezbytný výstup pro další vývoj a rozšíření projektu FOX.