Potravinový kruh 2: Sušení sníženou teplotou

Cíl

 Potravinový kruh 2 má za cíl:

  • Přidat hodnotu ovocným a zeleninovým produktům
  • Otevřít nové obchodní příležitosti pro zemědělce
  • Spravovat přebytku úrody/výrobků

Měkké ovoce, zeleninu a houby často nelze podávat jako jídlo k přímé spotřebě. Sušení ovoce a zeleniny může být pro zemědělce vzácnou alternativou, pokud hospodářská situace není příznivá z hlediska přímého prodeje čerstvých produktů.

Sušení ovoce a zeleniny

Materiály na bázi rostlin mohou být sušeny různými způsoby:

  • Konvenční: konvekční trouba
  • Nekonvenční: odvlhčený vzduch, mikrovlnné, infračervené a vakuové sušení

Avšak, netepelné metody předúpravy (PEF, US a HHP) používané před hlavním sušením mohou mít za následek různé kvalitativní výsledky materiálu na bázi rostlin.

Metody netepelné předúpravy

Účinek netepelných metod předúpravy PEF, US a HPP na konvenční a nekonvenční sušicí techniky teprve bude analyzován.

Technologie mírného sušení bude zmenšená na použití v mobilní kontejnerové jednotce na místě. Zmenšení zjednodušuje provádění kompletních změn při sušení různých potravin.

Oblast

Mírné sušicí jednotky budou testovány ve Středočeském kraji v České republice a/nebo v oblasti Kujavsko-pomořanského vojvodství v Polsku.

Partneři projektu

Partneři projektu zapojeni do potravinového kruhu 2 jsou WULS-SGGW, DIL, VUPP, ELEA, OCHSEN, CEDRUS a SATU.